WITAMY NA STRONIE NASZEJ SALI WIEJSKIEJ w LEWKOWIE salalewkow.zafriko.pl / Historia budowy Sali 

Krótka historia budowy świetlicy wiejskiej w Lewkowie


            Historia planów związanych z powstaniem świetlicy wiejskiej w Lewkowie sięga lat 70  XX wieku. W 1976 roku Danuta Jonak reprezentująca ZSMP Lewków podczas jesiennej Sesji Gminnej w Ostrowie Wlkp. przedstawiła władzom gminnym propozycję wyremontowania starej nieczynnej już obory znajdującej się przy ulicy Krótkiej  1 w Lewkowie i przeznaczenie jej na świetlicę dla młodzieży. Decyzja władz odnośnie obory była niemalże natychmiastowa, ale zakończyła się wydaniem pozwolenia nie na remont, lecz na rozbiórkę wskazanego obiektu osobom prywatnym.

            Propozycje dotyczące budowy świetlicy pod koniec  lat 80 XX wieku wyszły od mieszkańców Lewkowa tj. z inicjatywy  Mariana Nowickiego, Franciszka Młynka i Jana Rychlika. W/w osoby zwróciły się do architekta z Węgier Rudolfa Bodnara, męża Zenony Bodnar, ówczesnej przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Lewkowie o sporządzenie projektu świetlicy wiejskiej dla Lewkowa. Rudolf Bodnar sporządził projekt świetlicy  społecznie, chciał pozostawić po sobie pamiątkę w imię przyjaźni polsko-węgierskiej. Projekt Rudolfa Bodnara  został przerysowany przez pracownika Urzędu Gminy w Ostrowie Wlkp. za odpłatnością i skierowany do realizacji.  Dnia 8 grudnia 1991 r. na zebraniu wiejskim powołano skład Społecznego Komitetu Budowy Świetlicy w Lewkowie a jego przewodniczącym został Jan Rychlik. Pod przewodnictwem Jana Rychlika wykopano fundamenty i je wykonano. Od 1997 roku przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Świetlicy został Mirosław Hadaś. Za jego kadencji utworzono konto bankowe, na które wpływały pieniądze z festynów wiejskich, dożynek i innych imprez i kontynuowano budowę świetlicy tj. stawiano mury zewnętrzne obiektu. Od 8 lutego 2002 roku przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Świetlicy został Czesław Frąszczak i prace budowy były kontynuowane, postawiono ścianki działowe i  zalano strop świetlicy.

            W skutek pauperyzacji społeczeństwa kontynuowanie budowy świetlicy stanęło pod znakiem zapytania. Brak wiary mieszkańców we własne siły, duże bezrobocie wśród mieszkańców wsi, pogarszanie się sytuacji materialnej ludności, ubożenie jej i korzystanie części ludności z finansowego wsparcia z Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie było przyczyną stopniowego zatrzymywania budowy świetlicy.

             W październiku 2004 roku na zebraniu wiejskim utworzono Grupę Odnowy Wsi, której zadaniem było podjęcie działań zmierzających do pozyskania funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego pt.” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W ramach SPO Działania 2.3 : Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Danuta Wieczorek opracowała Projekt pt. „KONTYNUACJA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I ZAGOSPODAROWANIE PLACU FLORIANA WE WSI LEWKÓW”. Opracowany Projekt pozwolił na podjęcie kroków dla Wójta Gminy Ostrów Wlkp. mgr inż. Zygmunta Glapy, umożliwiających pozyskanie środków na dofinansowanie budowy świetlicy. Urząd Gminy zrealizował stawiane mu zadania przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu i decyzją tegoż Urzędu dnia 30 grudnia 2005 r. Lewków otrzymał pomoc finansową pozwalającą na dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy. Na ten cel  przyznano ze środków unijnych kwotę 347.982,00 zł   z  530.676,80 zł. Urząd Gminy w Ostrowie Wlkp. pokrył 20% kosztów projektu tj. kwotę ok. 110.000 zł. 

      Tak więc możemy powiedzieć, że dzięki wytrwałości, determinacji i stanowczości ludzi w dążeniu do celu oraz pomimo wielu przeszkód stawianych Społecznemu Komitetowi Budowy Świetlicy  mieszkańcy Lewkowa doczekali się świetlicy, która będzie służyć młodzieży oraz wszystkim zainteresowanym nią.

       Na ręce sponsorów składamy serdeczne podziękowania, za pomoc materialną i rzeczową jak również wszystkim paniom, a w szczególności Pani Marii Nowickiej, Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Lewkowie, które poświęciły swój czas by móc Państwa ugościć na dzisiejszym uroczystym otwarciu świetlicy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Niech dzieło, jakie mamy nowa świetlica wiejska,  tworzone przez 16 lat  służyło wszystkim mieszkańcom dla przyjemności i ku ich zadowoleniu.


Lewków, dn. 27.10.2007 r.                                                                             Oprac. Danuta Wieczorek

 

SPONSORZY  UROCZYSTOŚCI OTWARCIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEWKOWIE:


1.   BAGNIEWSKI MAREK Firma meblowa z KĘPNA

2.   BAUMAN  BOŻENA z LEWKOWA

3.   JĘDRZEJEWSKI SŁAWOMIR Firma meblowa z KĘPNA

4.   FRANKA SŁAWOMIR Firma TOJA z OSTROWA WLKP.

5.   GIERZ AGNIESZKA i ROMAN z CZEKANOWA

6.   GLAPA ZYGMUNT i TERESA z LEWKOWA

7.   GRZELAK CZESŁAW i URSZULA ze SŁABOROWIC

8.   KAMZOL STANISŁAW i MARIA z LEWKOWA

9.   KASPRZAK ANDRZEJ i IRENA z LEWKOWA

10. KRAKUS-WOLIŃSKA ANNA i WOLIŃSKI ZDZISŁAW z LEWKOWA

11. LIS MARIOLA i PIOTR z LEWKOWA

12. MOTYLEWSKI JAN i GERTRUDA z LEWKOWA

13. NOWAK GRAŻYNA i ANDRZEJ z LEWKOWA

14. NOWICKI ROMAN i IZABELA z LEWKOWA

15. NOWICKI ANDRZEJ i ALDONA z OSTROWA WLKP.

16. NOWICKI MIROSŁAW i JUSTYNA z LEWKOWA

17. OSTROWSKI MAREK i ELŻBIETA z LEWKOWA-OSIEDLE

18. PLEWIŃSKI ZBIGNIEW z LEWKOWCA

19. PRZEPIÓRKA JACEK i EWA z LEWKOWA

20. SAPIKOWSKI ZENON z LEWKOWA

21. SROKA HENRYK i  URSZULA z LEWKOWA

22. STACHOWICZ JÓZEF i BARBARA z LEWKOWA

23. SZUKALSKI RAFAŁ i WIOLETA ze SŁABOROWIC

24. SZYPUŁA LESZEK i HALINA z LEWKOWA

25. ZYCH  PAWEŁ i JUSTYNA z LEWKOWA


Wszystkim innym bezimiennym sponsorom serdecznie dziękujemy.


Panie w kuchni: Maria Beker, Janina Kałużna, Zdzisława Kardasz, Lidia Kołodziejczyk,

                              Teresa Mania, Stefania Nawrocka, Teresa Rapier,

Pomagały: Maria Bednarczyk, Krystyna Gruszczyńska, Maria Kamzol, Krystyna Kowalewicz,

                Jolanta Marciniak, Maria Nowicka, Krystyna Ziętek, Sabina Kopras, Barbara Sztukowska


 
Copyright ©2010 by salalewkow.zafriko.pl
Kreator Stron www